Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ninh Viết Long
Giới tính Nam
Website https://ninhvietlong.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Hiền Kiệt
Quận/huyện Huyện Quan Hóa
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Xác thực bởi Lê Văn Trường, Lê Minh Long
Đã đưa lên 86 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 146 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 629 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18321 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này