Thông tin thành viên

40710.jpg";i:1;i:175;i:2;i:175;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Hải
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/haihuu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Gio An
Quận/huyện Huyện Gio Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Tin học
Giới thiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh
Xác thực bởi Nguyễn Lương Hùng
Đã đưa lên 46 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1380 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4069 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này